ISSN 2415-363X

Мекшун А. Д.: доповіді, тези доповідей