ISSN 2415-363X

Киселиця С. В.: доповіді, тези доповідей

 

Recent Submissions

 • Кичма, Р. Я.; Шабардіна, Ю. В.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2023)
  Ведення бізнесу в сьогоденних умовах повномаштабної війни в Україні, що супроводжується падінням реального ВВП, утрудненням інвестиційного розвитку усіх без виключення галузей економіки, зниження платоспроможності споживачів ...
 • Киселиця, С. В.; Бокач, В. Є. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Надважливим чинником успішної розбудови громадянського суспільства є правова компетентність її громадян. Для України, яка лише три останні десятиліття змогла повернутись до творення суверенної держави, це завдання є вкрай ...
 • Шумар, І. Д.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Деякі песимісти стверджують, що смерть робить життя безглуздим. І навпаки, Бернард Вільямс і Віктор Франкл стверджують, що смерть – це те, що породжує ідею безсмертя, надає сенс життю. Що найцікавіше, на мою думку, ці три ...
 • Шак, А. І.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Мудрість ще з давніх часів користується великим авторитетом в людському суспільстві, тому мудрість як суспільне явище завжди була в полі зору як самих філософів, так і науковців в цілому. Актуальність даної теми і на даний ...
 • Шабанов, Д. М.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Проблема істини є основною для гносеології, оскільки питання про те, що є істина, чи досяжна вона і які її критерії – це питання про здатність до пізнання людиною світу, засоби отримання достовірного знання. У філософії ...
 • Хоменко, К. Ю.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Необхідною умовою для розбудови та розвитку будь-якої держави є формування національної свідомості, самосвідомості та ідентифікації громадян. Адже лише особистості, які відчувають себе частинкою якогось етносу, можуть ...
 • Ткачук, Д. В.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Сьогодні людство вступило в інформаційну епоху, коли кожному з нас слід навчитися самовдосконалюватися. Виклик часу пов’язується передусім з освітою: наскільки вона здатна продукувати культурно і морально розвинену людину, ...
 • Тертишник, Г. С.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Пошук альтернативних паливно-енергетичних джерел – тема, яка надзвичайно хвилює людство кілька останніх десятиліть. Причини такого інтересу – поступове і неминуче виснаження ресурсів планети, рахунки за електроенергію і ...
 • Скугарєв, В. А.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Штучний інтелект – це здатність машин і програм аналізувати отриману інформацію, робити висновки, приймати на їх основі рішення. Ключова характеристика штучного інтелекту та пристроїв на основі цього – вміння постійно ...
 • Семенченко, А. С.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Український народ – це люди, що у всьому шукають сенс й символи. Символіка нас оточує будь де: на українських рушниках, вишиванках, сонячному годиннику Спасо-Преображенського собору міста Чернігів, розписах Софії Київської ...
 • Савицька, І. С.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Наразі викладання філософії у закладах вищої освіти в Україні перебуває у стані трансформації. Наша держава так визначає її цілі і завдання: «Вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, ...
 • Савіцька, Є. Є.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Для того, щоб пiдняти надзвичайно актуальну проблему дегуманізації в сучасному суспільстві, необхідно насамперед вивчити бiографiї визначних людей, які нею займались. Тут хочу підтримати наступне спостереження щодо ситуації, ...
 • Рослік, О. А.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Швидкий розвиток засобів масової комунікації, особливо візуальних, створення та широке розповсюдження персональних комп’ютерів, побудова інформаційних зв’язків глобального характеру, розробка новітніх технологій, розширення ...
 • Ровник, О. С.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Наприкінці ХХ століття предметне коло етики науки визначилося як осмислення тих норм, які мають визначати не лише стосунки вчених в межах наукового співтовариства або вищі пізнавальні цінності науки, а й таких, що дозволяють ...
 • Миненко, О. О.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Сучасність диктує нові правила для людства. В умовах масштабних кризових явищ необхідно зберігати толерантні міжособистісні взаємовідносини, адже лише в терпимому й поважливому середовищі можливо впевненим кроком йти до ...
 • Мальцева, А. В.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Архітектура завжди відображає потреби часу, суспільства, культури. Втілює в собі очікування людей, відображає рівень життя та прагнення тих, ким і для кого вона створюється. За проектами сучасних архітекторів вже зводять ...
 • Кухаренко, С. І.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Сучасники В’ячеслава Казимировича Липинського вважали його утопістом за палке прагнення духовно відродити українську націю і створити незалежну Українську Державу. Деякі дослідники його філософської спадщини стверджували, ...
 • Кубліцька, О. В.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Цифрова трансформація як явище та закономірний процес проникнення інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у соціальну структуру суспільства, дозволяє розвивати цифрове суспільство, спричинюючи перехід суспільства ...
 • Коровінченко, М. С.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Розвиток української культури супроводжувався великою кількістю подій, які впливали на хід думок та світоглядницьких ідей населення. В нашу епоху науково- технічного прогресу досить важливо визначити якою була та як ...
 • Кравченко, А. О.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Необхідність вирішення проблеми демаркації була обумовлена науково-технічним прогресом та динамічним розвитком науки протягом останніх століть. Саме тому дослідження проблеми демаркації є одним із центральних та найамбітніших ...

View more