IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Правові засади оперативно-розшукової діяльності : методичні вказівки до написання контрольної роботи для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання спеціальності 081 «Право» освітньо-професійними програми Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)», «Правове забезпечення підприємницької діяльності»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)