IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Судові та правоохоронні органи : методичні вказівки до написання контрольної роботи для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання спеціальності 081 «Право» освітньо-професійною програмою "Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)