IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Тактика та методика розслідування злочинів у сфері службової діяльності : методичні вказівки до написання контрольної роботи для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання спеціальності 081 «Право» освітньо-професійної програми "Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)