IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Діяльність адвоката у кримінальному провадженні : методичні рекомендації до поглибленої самостійної роботи та виконання індивідуальної навчально-дослідної роботи з дисципліни «Діяльність адвоката у кримінальному провадженні» здобувачами вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 081 «Право», освітньої програми «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)