IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Безпека та правила дорожнього руху : методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Безпека та правила дорожнього руху” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" галузі знань 27 "Транспорт" спеціальність 274 "Автомобільний транспорт" усіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)