IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Математичне моделювання процесів механічної обробки та металорізальних верстатів : методичні вказівки до лабораторних робіт для здобувачів вищої освіти інженерних спеціальностей за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" галузі знань 13 "Механічна інженерія"

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)