IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Інженерія програмного забезпечення : методичні вказівки з проходження переддипломної практики здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського ОПП, ОНП) рівнів вищої освіти

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)