IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Основи національної безпеки : методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 081 «Право», освітньо-професійної програми «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)