IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Міжнародне приватне право : методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи для студентів спеціальності 081 «Право» освітньо-професійної програми «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)»

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Барабаш, А. Г.
dc.date.accessioned 2020-04-03T13:08:46Z
dc.date.available 2020-04-03T13:08:46Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/19227
dc.description Міжнародне приватне право : метод. вказівки до семінар. занять та самост. роботи для студентів спец. 081 «Право» освіт.-проф. програми «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)» / уклад. А. Г. Барабаш. – Чернігів : ННІ права і соціальних технологій ЧНТУ, 2020. – 124 с. en_US
dc.description.abstract В процесі вивчення дисципліни «Міжнародне приватне право» студенти засвоюють принципи, методи, джерела міжнародного приватного права, основні поняття, особливості колізійного методу правового регулювання. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : ННІ права і соціальних технологій ЧНТУ en_US
dc.title Міжнародне приватне право : методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи для студентів спеціальності 081 «Право» освітньо-професійної програми «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)» en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record