IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Плодівництво : методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Плодівництво» для студентів денної форми навчання за освітнім ступенем бакалавр за напрямом підготовки 201 «Агрономія»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)