ISSN 2415-363X

Акименко О. Ю.: доповіді, тези доповідей

 

Recent Submissions

 • Лапа, А. С.; Акименко, О. Ю. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Досліджено основні недоліки податкової системи України в розрізі адміністрування податків.
 • Зеленкова, К. В.; Акименко, О. Ю. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Поширення тіньової економіки негативно позначається на дієвості механізмів та інструментів як глобального управління, так і управління національними економіками, а пріоритетами детінізації економіки має стати детінізація ...
 • Губко, О. В.; Луговой, І. І.; Акименко, О. Ю. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Розглянуто головні аспекти здійснення податкового регулювання міжнародної торгівлі в умовах війни в Україні
 • Акименко, О. Ю.; Глоба, А. О. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Зниження податкового навантаження є необхідною умовою виходу України з економічної кризи, що приведе до формування цілої низки позитивних зрушень в економічній і податковій сферах. Але це буде відбуватися в процесі відновлення ...
 • Скрицький, Д. П.; Андарак, В. С.; Грабовський, М. І.; Акименко, О. Ю. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  цифрова епоха впливає на умови ведення бізнесу, обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємстваи, вимог до використання інформаційних технологій. Серед іншого до них віднесено: системи управління маркетингом, ...
 • Акименко, О. Ю.; Буряк, А. П. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  У роботі розглянуто основні методи бюджетування на підприємства. Розкрито переваги та недоліки використання кожного методу в умовах війни в Україні.
 • Хвостицька, А. С.; Акименко, О. Ю. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Вивчення інструментів тайм-менеджменту дозволяють майбутнім фахівцям виконувати роботу з меншими витратами, отримувати кращі результати, оптимізувати організацію праці, знати як досягти професійних і особистих цілей у ...
 • Сергієнко, С. С.; Акименко, О. Ю. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Наразі значна кількість раніше проблемних питань щодо оплати праці може бути врегульована роботодавцями на підставі діючого законодавства. Чітко простежується, що основним напрямком тимчасових норм трудового права є ...
 • Матвеєва, Ю. О.; Акименко, О. Ю. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Підсумовуючи зазначимо, що головний бухгалтер це майже фінансовий керівник, який координує діяльність підприємства за рахунок даних обліково-аналітичного забезпечення, керує майже всіма процесами на підприємстві, забезпечує ...
 • Хоменко, К. Ю.; Акименко, О. Ю. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  У даний момент держава має якнайбільше активізуватись щодо підтримки підприємництва, адже зараз Україна переживає непрості часи, тому зменшення податкового навантаження для більш швидкого пристосування економіки до ...
 • Ященко, Я. А.; Акименко, О. Ю. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Вибір і застосування ефективної мотивації працівників обліково-аналітичного апарату є запорукою успішної діяльності підприємства. Професія бухгалтера є однією з найважливіших в процесі організації управлінської діяльності, ...
 • Буряк, А. П.; Акименко, О. Ю. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Рушійною силою розвитку ринкової економіки є малий бізнес, якому притаманні найхарактерніші риси ринкових відносин. При цьому малий бізнес є джерелом надходжень до державного бюджету, які різко скоротилися з початком воєнних ...
 • Акименко, О. Ю.; Нагорний, П. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Підсумовуючи особливості всіх чотирьох етапі становлення облікової системи малих підприємств в Україні, вважаємо, що кожен етап характеризувався певними особливостями. Етап 60-80-х років минулого століття відзначався ...
 • Шелест, А. С.; Акименко, О. Ю. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021)
  Підсумовуючи статтю, можна двійти висновку, що податкова система Польщі є більш розвиненою та більш ефективною в оподаткуванні суб’єктів господарювання, і в той же час існує ряд пільг та привілеїв, які знижують податковий ...
 • Черняк, Д. О.; Акименко, О. Ю. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021)
  Податкове законодавство регулярно вносить серйозні зміни і його поточне вдосконалення є постійним процесом. З іншого боку, внаслідок зміни умов оподаткування бізнесу з’явились нові закони, що регулюють підприємницьку ...
 • Січевська, А. О.; Акименко, О. Ю. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021)
  Європейський вектор інтеграції, що знедавна домінує у зовнішній політиці України та фрагментарна адаптація податкової політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності, наближає країну до умов міждержавної податкової ...
 • Лега, І. Ф.; Акименко, О. Ю. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021)
  За результатами проведеного дослідження запропоновано форму «Звіряльної відомості результатів інвентаризації запасів» та наведено приклад її заповнення. Дана форма передбачає систематизацію інформації щодо проведеної ...
 • Ігнатенко, В. В.; Акименко, О. Ю. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021)
  Система оподаткування, виступаючи одним з найефективніших засобів впливу на діяльність малого бізнесу, постійно вдосконалюється, що підкреслює прагнення уряду встановити ефективні відносини між державою та підприємствами ...
 • Баришевський, К. Ю.; Aкименко, О. Ю. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021)
  Використовуючи досвід ЄС, в тому числі щодо застосування диференційованих ставок ПДВ, можна беззаперечно стверджувати, що в Україні вони можуть стати одним із вагомих інструментів наповнення бюджету, а для цього необхідно ...
 • Буряк, А. П.; Акименко, О. Ю. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  В роботі досліджено причини високого рівня розвитку податково контролю в Європейських країнах. Розглянуто недоліки в діяльності податкових органів України. Визначені напрямки реформування для підвищення ефективності роботи ...

View more