IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Проектування баз даних для корпоративних застосувань : методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Бази даних» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 121"Інженерія програмного забезпечення"

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)