IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Адміністративне право : методичні вказівки до проведення семінарських занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність», освітньо-професійна програма «Правоохоронна діяльність», денної форми навчання

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Шестак, Л. В.
dc.date.accessioned 2020-12-08T11:43:31Z
dc.date.available 2020-12-08T11:43:31Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/20368
dc.description Адміністративне право : метод. вказівки до проведення семінар. занять та самост. роботи для здобувачів вищ. освіти спец. 262 «Правоохоронна діяльність», освіт.-проф. програма «Правоохоронна діяльність», ден. форми навчання / уклад. Л. В. Шестак. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020. – 53 с. en_US
dc.description.abstract У даному навально-методичному виданні викладено загальні положення програми навчальної дисципліни «Адміністративне право», умови проведення поточного атестаційного контролю, плани семінарських занять, а також орієнтовний перелік питань для підсумкового атестаційного контролю. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка» en_US
dc.title Адміністративне право : методичні вказівки до проведення семінарських занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність», освітньо-професійна програма «Правоохоронна діяльність», денної форми навчання en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record