IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

English for Law Enforcement : методичні вказівки до самостійних занять з англійської мови для підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)