IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Переддипломна практики в органах, що здійснюють правоохоронну діяльність : методичні вказівки для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність», валіфікація:бакалавр правоохоронної діяльності

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)