IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Методичні вказівки до написання випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань «Цивільна безпека»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)