IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Правова статистика : методичні вказівки до семінарських занять для здобувачів вищої освіти спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» освітньо-професійна програма «Правоохоронна діяльність»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)