IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Лісознавство : методичні вказівки до виконання практичних занять для здобувачів вищої освіти денної форми навчання за освітнім ступенем бакалавр спеціальності 205 «Лісове господарство»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)