IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Основи наукових досліджень : методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Основи наукових досліджень" підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньої програми «Автомобільний транспорт»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)