IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Соціальна психологія : методичні вказівки до виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 23 "Соціальна робота" спеціальності 231 "Соціальна робота" освітніх програм "Організація соціально-психологічної допомоги населенню", "Соціально-правовий захист" усіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Ємець, Н. А.
dc.contributor.author Новик, Л. М.
dc.contributor.author Філіпович, В. М.
dc.contributor.author Чепурна, Г. Л.
dc.date.accessioned 2021-05-27T07:46:31Z
dc.date.available 2021-05-27T07:46:31Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/22372
dc.description Соціальна психологія : метод. вказівки до виконання курс. роботи для здобувачів вищ. освіти освіт.-кваліф. рівня «бакалавр» галузі знань 23 "Соціальна робота" спец. 231 "Соціальна робота" освіт. програм "Організація соціально-психологічної допомоги населенню", "Соціально-правовий захист" усіх форм навчання / уклад.: Н. А. Ємець, Л. М. Новик, В. М. Філіпович, Г. Л. Чепурна. – Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 25 с. en_US
dc.description.abstract Курсова робота – це дослідницько-реферативна праця, яка дозволяє ЗВО виробити практичні вміння наукової праці (пошук джерел інформації та робота з ними, реферування наукової та методичної літератури, порівняння кількох поглядів на одну проблему тощо), виявити рівень знань з певної спеціалізації чи галузі знань, продемонструвати вміння самостійно мислити, здійснювати початкові емпіричні дослідження, робити узагальнення та висновки. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка" en_US
dc.title Соціальна психологія : методичні вказівки до виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 23 "Соціальна робота" спеціальності 231 "Соціальна робота" освітніх програм "Організація соціально-психологічної допомоги населенню", "Соціально-правовий захист" усіх форм навчання en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record