IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Сільськогосподарська фітопатологія : методичні вказівки до виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти денної форми навчання за освітнім ступенем бакалавр спеціальності 201 «Агрономія»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)