IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Автоматизація в проектуванні електричних систем і мереж : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи здобувачам вищої освіти за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" галузь знань 14 "Електрична інженерія"

ISSN 2415-363X