IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Управління лісогосподарським виробництвом : методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти денної і заочної форм навчання за освітнім ступенем магістр зі спеціальності 205 «Лісове господарство»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)