IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Розрахунок і конструювання верстатів та верстатного обладнання : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Розрахунок і конструювання верстатів та верстаного обладнання" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" освітньо-професійної програми "Галузеве машинобудування"

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)