IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Адміністративне право : методичні вказівки до проведення семінарських (практичних) занять та самостійної роботи для студентів спеціальності 081 «Право» ОПП «Цивільна та господарська юстиція (Суд. Нотаріат. Правова допомога)» денної та заочної форм навчання

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Шестак, Л. В.
dc.date.accessioned 2021-12-08T10:59:39Z
dc.date.available 2021-12-08T10:59:39Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/24633
dc.description Адміністративне право : метод. вказівки до проведення семінар. (практ.) занять та самост. роботи для студентів спец. 081 «Право» ОПП «Цивільна та господарська юстиція (Суд. Нотаріат. Правова допомога)» ден. та заоч. форм навчання / уклад. Л. В. Шестак. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – 54 с. en_US
dc.description.abstract Методичні вказівки до проведення семінарських (практичних) занять та самостійної роботи студентів підготовлено на основі програми навчальної дисципліни «Адміністративне право», що викладається для студентів юридичного факультету Національного університету «Чернігівська політехніка». У даному навально-методичному виданні викладено загальні положення програми навчальної дисципліни «Адміністративне право», умови проведення поточного атестаційного контролю, надано плани семінарських (практичних) занять, а також орієнтовний перелік питань для підсумкового атестаційного контролю. Дане видання стане корисним як для викладачів навчальної дисципліни, так і для студентів при підготовці до семінарських (практичних) занять та самостійної роботи. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка" en_US
dc.title Адміністративне право : методичні вказівки до проведення семінарських (практичних) занять та самостійної роботи для студентів спеціальності 081 «Право» ОПП «Цивільна та господарська юстиція (Суд. Нотаріат. Правова допомога)» денної та заочної форм навчання en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record