IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Соціально-правовий захист : методичні вказівки до проходження переддипломної практики для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» освітньої програми «Соціально-правовий захист» галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)