IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Будівництво цегельного заводу у Чернігівській області

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Мальцева, А. В.
dc.date.accessioned 2022-06-20T11:26:11Z
dc.date.available 2022-06-20T11:26:11Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/25530
dc.description Мальцева, А. В. Будівництво цегельного заводу у Чернігівській області : випускна кваліфікаційна робота : 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / А. В. Мальцева ; керівник роботи М. М. Руденко ; НУ "Чернігівська політехніка", кафедра технологій зварювання та будівництва. – Чернігів, 2022. – 92 с. en_US
dc.description.abstract У магістерській роботі Мальцевою Анною Вячеславівною було розроблено ретроспективний огляд історичного розвитку цегельного виробництва у Чернігівській області, виконано аналіз стану на сьогодення ринку цегельних матеріалів у країні, що характеризує стан ринку і у області, надано пропозицію територіального розташування майбутнього заводу та зроблено огляд технологічних ліній з вибором однієї. Було визначено розташування родовищ необхідної сировини у наведеній Чернігівській області. З’ясовано, що галузеві особливості вимагають розташування обраного виробництва поблизу родовищ, вузлів транспортування та комунікації. Обґрунтування основних пропозицій щодо розташування виробництва обумовлене економічною ефективністю, територіальних об’єднанням з ринком робочої сили та ринком збуту. Також, у роботі представлено розгляд використання палива, що є альтернативою газу. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка" en_US
dc.subject будівництво en_US
dc.subject цегельно-черепична сировина en_US
dc.subject будівельна галузь виробництва en_US
dc.subject економічна ефективність en_US
dc.subject технологічна лінія виробництва en_US
dc.subject construction en_US
dc.subject brick and tile raw materials en_US
dc.subject construction industry en_US
dc.subject economic efficiency en_US
dc.subject technological production line en_US
dc.title Будівництво цегельного заводу у Чернігівській області en_US
dc.type Thesis en_US
dc.description.abstractalt1 In the master's thesis Anna Maltseva developed a retrospective review of the historical development of brick production in Chernihiv region, analyzed the current market of brick materials in the country, which characterizes the state of the market and the region, proposed the location of the future plant and reviewed technological lines one. The author determined the location of deposits of necessary raw materials in the Chernihiv region. It was found that the industry features require the location of the selected production near the fields, transportation and communication facilities. Substantiation of the main proposals for the location of production is due to economic efficiency, territorial associations with the labor market and the market. Also, the paper considers the use of fuel as an alternative to gas. en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record