IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

English grammar : методичні вказівки з граматики англійської мови для самостійної роботи здобувачів освіти всіх спеціальностей Частина ІІ

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Гагіна, Н. В.
dc.contributor.author Лось, О.В.
dc.contributor.author Литвин, С. В.
dc.date.accessioned 2022-07-04T14:39:00Z
dc.date.available 2022-07-04T14:39:00Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/25659
dc.description English grammar : метод. вказівки з граматики англ. мови для самост. роботи здобувачів освіти всіх спец.Ч. 2. / уклад.: Н. В. Гагіна, О. В. Лось, С. В. Литвин. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2022. – 48 с. en_US
dc.description.abstract Методичні вказівки спрямовані на поетапне самостійне опанування, закріплення та систематизацію знань з граматики англійської мови. Частина 2 складається з 4 розділів, що містять наступні теми: пасивний стан дієслова (Passive Voice), типи умовних речень (Conditionals), модальні дієслова (Modal Verbs) та неособові форми дієслова (Infinitive, Gerund, Participle). Різноманітні вправи для вдосконалення граматичних навичок побудовані на основі поступового ускладнення матеріалу, що дозволяє здобувачам освіти надолужити прогалини в знаннях, водночас, поглиблюючи граматичну компетентність. Пропонуються вправи множинного вибору, на визначення правильності/неправильності твердження, заповнення пропусків, виправлення помилок, зіставлення або встановлення відповідності, доповнення або завершення речення та інші репродуктивні та продуктивні вправи. Матеріал, на якому побудовані вправи, є загальновживаною лексикою, що не викликатиме труднощів у студентів з різним рівнем володіння мовою. Методичні вказівки можуть використовуватись як на практичних заняттях, так і для самостійної роботи здобувачів освіти, оскільки кожний розділ супроводжується детальним поясненням з прикладами вживання граматичних категорій. Правильність виконання вправ та завдань може оцінюватись викладачем на практичних заняттях, консультаціях або дистанційно із залученням університетської платформи Moodle. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка» en_US
dc.title English grammar : методичні вказівки з граматики англійської мови для самостійної роботи здобувачів освіти всіх спеціальностей Частина ІІ en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record