IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

English for Law Enforcement : методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» Частина II

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Шевченко, Ю. В.
dc.contributor.author Литвин, С. В.
dc.date.accessioned 2022-07-04T14:56:18Z
dc.date.available 2022-07-04T14:56:18Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/25661
dc.description English for Law Enforcement : метод. вказівки до практ. занять з англ. мови для здобувачів вищ. освіти освіт. ступеня «бакалавр» спец. 262 «Правоохоронна діяльність» II частина / уклад.: Ю. В. Шевченко, С. В. Литви. – Чернігів : НУ ”Чернігівська політехніка”, 2022. – 55 c. en_US
dc.description.abstract Мета методичних вказівок – сприяти формуванню професійноорієнтованої іншомовної компетенції в читанні, усному і писемному мовленні, що здійснюється в межах ситуативного професійного контексту. Методичні вказівки містять 5 модулів, в які входять 10 тем із текстами для читання, завданнями для перевірки прочитаного, лексичними та граматичними вправами, завданнями на розвиток умінь усного мовлення та письма. Граматичні вправи розроблені на лексичному матеріалі з фаху. Підібраний текстовий матеріал є органічним компонентом професійної підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності “Правоохоронна діяльність”. Різноманітність та варіативність завдань сприятимуть реалізації диференційованого та індивідуального підходів до здобувачів вищої освіти. Фахові тексти та система вправ допоможуть майбутнім правоохоронцям оволодіти відповідною термінологічною лексикою, підготують їх до спілкування іноземною мовою у професійному середовищі. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка» en_US
dc.title English for Law Enforcement : методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» Частина II en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record