IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Англійська мова у сфері фізичної культури та реабілітації : методичні вказівки для практичних занять з англійської мови для підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» спеціальностей 227 “Фізична терапія, ерготерапія” та 017 “Фізична культура та спорт” I частина

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Шевченко, Ю. В.
dc.date.accessioned 2023-07-31T12:07:55Z
dc.date.available 2023-07-31T12:07:55Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/28678
dc.description Англійська мова у сфері фізичної культури та реабілітації : метод. вказ. для практ. занять з англ. мови для підготовки здобувачів вищ. освіти освіт. ступеня «бакалавр» спеціальностей 227 “Фізична терапія, ерготерапія” та 017 “Фізична культура та спорт”. I частина / уклад. Ю. В. Шевченко. – Чернігів : НУ ”Чернігівська політехніка”, 2023. – 46 с. uk_UA
dc.description.abstract Методичні вказівки призначені для проведення практичних занять із здобувачами вищої освіти денної форми навчання спеціальностей 227 “Фізична терапія, ерготерапія” та 017 “Фізична культура та спорт” та укладені відповідно до чинної робочої програми з дисципліни “Іноземна мова”. Мета пропонованих методичних вказівок – сприяти формуванню професійно-орієнтованої компетенції в усному і писемному мовленні, що здійснюється в межах ситуативного професійного контексту. Методичні вказівки містять 3 модулі, в які входять 6 тем із текстами для читання, завданнями для перевірки прочитаного, лексичними та граматичними вправами, інтернет-посиланнями на відео підкасти та завданнями до них. Підібраний текстовий матеріал є органічним компонентом професійної підготовки здобувачів вищої освіти спеціальностей “Фізична терапія, ерготерапія” та “Фізична культура та спорт”. Фахові тексти та система вправ допоможуть майбутнім спеціалістам оволодіти відповідною термінологічною лексикою, підготують їх до спілкування іноземною мовою у професійному середовищі. Різноманітність та варіативність завдань сприятимуть реалізації диференційованого та індивідуального підходів до здобувачів вищої освіти. У кінці методичних вказівок подано граматичний коментар до тих граматичних явищ, які опрацьовуються у посібнику, ілюстрований прикладами з лексичним наповненням зі спеціальності. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Чернігів uk_UA
dc.title Англійська мова у сфері фізичної культури та реабілітації : методичні вказівки для практичних занять з англійської мови для підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» спеціальностей 227 “Фізична терапія, ерготерапія” та 017 “Фізична культура та спорт” I частина uk_UA
dc.type Thesis uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record