IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Основи кардіології та пульмонології (за професійним спрямуванням): методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 227 "Фізична терапія, ерготерапія"

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)