IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

English for Ecology and Environmental Study : методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти спеціальностей 101 Екологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Частина II

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Шендерук, О. Б.
dc.contributor.author Сікалюк, А. І.
dc.contributor.author Литвин, С. В.
dc.date.accessioned 2024-01-30T12:03:29Z
dc.date.available 2024-01-30T12:03:29Z
dc.date.issued 2024
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/29424
dc.description English for Ecology and Environmental Study : метод. вказ. до практ. занять та самост. роботи для здобувачів вищ. освіти спеціальностей 101 "Екологія" перш. (бакалавр.) рівня вищ. освіти. Ч. ІІ / уклад.: О. Б. Шендерук, А. І. Сікалюк, С. В. Литвин. - Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2023. - 55 с. uk_UA
dc.description.abstract Методичні вказівки з англійської мови English for Ecology and Environmental Study (Частина II) призначені для практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 101 Екологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти задля удосконалення мовних компетентностей у руслі професійно-орієнтованої комунікації і є продовженням методичних вказівок з англійської мови English for Ecology and Environmental Study (Частина I). Навчальний матеріал підібрано відповідно чинної робочої програми навчальної дисципліни ОК 1 - Іноземна мова зі спеціальності 101 Екологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та складається з дев’яти розділів, в яких вивчаються екологія лісів та птахів, вода в житті людини, грунт, раціональне використання природних ресурсів, захист навколишнього середовища в Україні та у Великій Британії, діяльність організації «Грінпіс» тощо. Мета методичних вказівок – сприяти формуванню у здобувачів першого рівня вищої освіти спеціальності 101 Екологія комунікативної компетентності в сферах усного, письмового професійного та ситуативного спілкування, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в межах профільної тематики, обумовленої професійними потребами; оволодінню новітньою інформацією з іноземних джерел. Структура розділів та розроблений комплекс вправ спрямовані на ознайомлення і поступове засвоєння студентами матеріалу на підготовчому етапі при опрацюванні лексичного матеріалу; при ознайомлювальному та вивчаючому читанні базових текстів задля первинного знайомства з матеріалом та подальшої роботи з лексико-граматичними одиницями; під час виконання комунікативних завдань з обговорення проблемних ситуацій. Методичні вказівки розраховані на здобувачів вищої освіти, які володіють базовим рівнем англійської мови. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка" uk_UA
dc.title English for Ecology and Environmental Study : методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти спеціальностей 101 Екологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Частина II uk_UA
dc.type Learning Object uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record