IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Основні тенденції розвитку ринку праці Чернігівської області в умовах війни

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Мекшун, Л. М.
dc.contributor.author Бондарчук, Ю.
dc.date.accessioned 2024-04-18T09:49:52Z
dc.date.available 2024-04-18T09:49:52Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/29986
dc.description Мекшун, Л. Основні тенденції розвитку ринку праці Чернігівської області в умовах війни / Л. Мекшун, Ю. Бондарчук // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2023. - № 3 (35). - С. 109-118. uk_UA
dc.description.abstract У статті визначено основні тенденції розвитку ринку праці України та Чернігівської області. З’ясовано, що в сучасних умовах на регіональному ринку праці є дисбаланс між попитом і пропозицією на робочу силу через загальну мобілізацію, неможливість працювати в зоні постійних обстрілів, значну зовнішню і внутрішню міграцію населення. Виявлено, що основними тенденціями ринку праці Чернігівської області стали скорочення кількості робочих місць через закриття або релокацію бізнесу, нестача «чоловічих робочих рук» у промис ловому й сільськогосподарському секторах економіки, зростання питомої ваги кількості жінок серед офіційно зареєстрованих безробітних, недостатня взаємодія між ринком праці й ринком освітніх послуг. Запропоновано стимулювати підприємництво в області за допо могою грантових програм, активніше втілювати цифровізацію зайнятості й безперервну освіту, що дозволить людям, які шукають роботу в умовах війни, працювати дистанційно, опанувати нові професії, реалізувати свій творчий потенціал. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Проблеми і перспективи економіки та управління;№ 3 (35)
dc.subject ринок праці uk_UA
dc.subject тенденції розвитку uk_UA
dc.subject Чернігівська область uk_UA
dc.subject умови війни uk_UA
dc.subject дисбаланс попиту і пропозиції uk_UA
dc.subject стимулювання підприємництва uk_UA
dc.subject грантові програми uk_UA
dc.subject labor market uk_UA
dc.subject development trends uk_UA
dc.subject Chernihiv region uk_UA
dc.subject conditions of war uk_UA
dc.subject disbalance of supply and demand uk_UA
dc.subject stimulation of entrepreneurship uk_UA
dc.subject grant programs uk_UA
dc.title Основні тенденції розвитку ринку праці Чернігівської області в умовах війни uk_UA
dc.title.alternative The main trends of the development of the labor market of the chernigov region in the conditions of war uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstractalt1 The labor market plays an important role in the development of the region, because without analyzing its state and trends at the state level, it is impossible to develop programs on the employment growth and determine the main ways to reduce unemployment i n the country. The war negatively affected the structure of employment, number of jobs, level of unemployment and migration, and, accordingly, changed labor markets in most regions of the country. The main goal of the article is to identify the main trend s in the labor market development of Chernihiv region in the conditions of war. It is determined that the state of development of the regional labor markets is assessed by a number of indicators, in particular: volume of demand and offer of labor forces, l evel of employment and unemployment, ratio of the levels of the registered unemployment and the registered one according to the ILO methodology, level of labor turnover and migration of the working age population, level of youth unemployment, number and co mposition of labor force, remuneration level, etc. It is found out that in the conditions of war, the main trends in the labor market development in Chernihiv region were as follows: change in the number and composition of the labor force due to internal a nd external migration; imbalance between labor supply and demand due to inability to work in the war zone and general mobilization; forced migration of the working age population and business relocation; hiring without official registration; lower wages, f alling consumer demand; growth in the proportion of women among officially registered unemployed, shortage of young personnel; growth in the number of disabled, etc. It is proposed to stimulate the development of entrepreneurship by attracting businessmen to participate in grant programs to improve the situation in the regional labor market; to conduct digitalization, informatization and robotization of employment and to introduce Industry 4.0; to create new jobs in the defense sector of economy; to develo p training and retraining programs for veterans/disabled veterans for their social and economic reintegration; to establish interaction between the educational services market and the labor market; to promote employment of women, youth, persons of pre reti rement and retirement age through personnel training programs, etc. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record