ISSN 2415-363X

Юридичний факультет

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Переверза, А. М.; Сенченко, Н. М.; Лашук, Н. М. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Summing all it up, the necessity arises to legislate the concept of «law enforcement agencies» and, taking this into account, in regulations clearly define their functions, the main tasks arising from them, and minimize ...
 • Жук, П. В.; Пузирна, Н. С.; Лашук, Н. М. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  We can justify the need for greater implementation of the practice of administering justice directly by the people because one of the main tasks of the Constitution is to ensure the rights, freedoms and legitimate interests ...
 • Стрельцова, О. О.; Пузирна, Н. С. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Діяльність Національної поліції забезпечує захист прав та свобод людини і громадянина, ефективно впливає на правосвідомість кожного та допомагає охороняти ці права і свободи через принципи верховенства права, взаємодії з ...
 • Щербак, К. А.; Козинець, І. Г. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Проаналізувавши статтю, можна стверджувати, що адвокат в адміністративному судочинстві є самостійним учасником, що відповідно до свого правового статусу має специфічні завдання, функції, права та обов’язки. Адвокатська ...
 • Чалкова, І. Ю.; Чічкань, М. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Підсумовуючи статтю, можна сказати, що пенсія є важливим об'єктом, який покладено в основу функціонування системи не лише пенсійного, а й права соціального забезпечення загалом. Пенсія – це регулярна щомісячна грошова ...
 • Чічкань, М. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Відповідно до положень чинного законодавства, особа, застрахована у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, має право на отримання матеріального забезпечення (допомоги по тимчасовій непрацездатності) ...
 • Чічкань, М. В.; Горошко, О. О. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Одноразова натуральна допомога «пакунок малюка» є важливою сучасною соціальною ініціативою держави, яка спрямована на підтримку сімей з дітьми та стимулювання народжуваності в Україні, яка отримала позитивне сприйняття у ...
 • Сушко, Я. В.; Толкач, А. М. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Судово-гемологічна експертиза є новим видом експертної діяльності. Вона є складним дослідженням та потребують від фахівців-експертів спеціальної підготовки та знань, значного практичного досвіду, а також підтвердження ...
 • Стеченко, К. Л.; Керноз, Н. Є. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Процесуальні строки – це встановлені законом або призначені судом проміжки часу, в межах яких учасники судового процесу зобов’язані (мають право) вчиняти процесуальні дії.
 • Слиш, О. С.; Чічкань, М. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  На сьогодні доплати та надбавки є невід’ємною та важливою складовою системи оплати праці науково-педагогічних працівників, а правове регулювання механізму їх призначення врегульовано у ряді нормативно-правових актів.
 • Пророченко, В. В.; Толкач, А. М. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Для дослідження особливостей виникнення слідів пострілу вогнепальної зброї на гільзах необхідно розуміти, яким чином об’єкти дослідження здійснюють взаємодію один з одним, а також які фактори є визначальними в процесі ...
 • Пальона, А. В.; Козинець, І. Г. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Закон дозволяє використовувати вогнепальну зброю під час відбиття нападу на поліцейського або членів його родини у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю, захищати людей від нападу, зупиняти транспорт, пошкодивши його, ...
 • Павлова, С. Л.; Козинець, О. Г. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Протягом часу діяльності міністерства внутрішніх справ з часу здобуття незалежності Україною і до сьогодення воно докорінно змінює своє функціональне призначення. А саме, трансформується з міністерства «міліції» у ...
 • Никипорець, І. О.; Толкач, А. М. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Системі організованої злочинності бандитизм посідає особливе місце. Це продиктовано не лише тим, що він є найбільш яскраво вираженим кримінальним правопорушенням корисливо-насильницького спрямування, але і його великою ...
 • Мишаста, К. Б.; Козинець, І. Г. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Підсумовуючи статтю потрібно зазначити, що в КАС існує визначення поняття заходів процесуального примус, їх види, підстави та порядок застосування цих заходів. Заходи процесуального примусу застосовуються лише до осіб, що ...
 • Кравченко, В. Я.; Керноз, Н. Є. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Проаналізувавши легальні визначення доказів, які містяться в різних національних процесуальних кодексах, можна зробити висновок, що для полегшеного правозастосування необхідно уніфікувати визначення «доказів» в частинах ...
 • Кравченко, В. Я.; Сенченко, Н. М. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Проаналізувавши статтю, можна зробити висновок, що власність є основою незалежності і власного добробуту громадян. КПК України закріплює недоторканість права власності під час кримінального провадження, проте певні норми ...
 • Кравченко, О. Г.; Пузирний, В. Ф. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Враховуючи вищевикладене, приходимо до висновку, що матеріальна відповідальність - це відшкодування працівником шкоди, заподіяної виробництву або роботодавця у разі нанесення шкоди працівнику, яка передбачає відшкодування ...
 • Кот, В. В.; Козинець, І. Г. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Отже, на основі наведеного в статті можна зробити наступні висновки: 1) адміністративна та дисциплінарна відповідальність є особливими видами юридичної відповідальності, що мають певні специфічні відмінності; 2) в основі ...
 • Коновал, В. В.; Козинець, О. Г. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Козацьке право як історичний тип звичаєвого права формувалася у степових умовах, доповнювалося народними надбаннями попередніх епох і стало визначальним чинником формування правової системи Козацької держави. Норми права ...

View more