ISSN 2415-363X

МОНОГРАФІЇ

Recent Submissions

 • Забаштанський, М. М.; Маргасова, В. Г.; Гонта, О. І.; Бутенко, Н. В.; Захарін, С. В.; Кичко, І. І.; Роговий, А. В.; Тертична, О. В.; Ремньова, Л. М.; Алєшугіна, Н. О.; Бабаченко, Л. В.; Зеленська, О. О.; Кирилюк, Ю. В.; Круподеря, Ю. О.; Корма, О. М.; Мекшун, Л. М.; Москаленко, В. А.; Полковниченко, С. О.; Потоцька, С. О.; Рябов, І. Б.; Рябова, Т. А.; Селінний, М. М.; Тимошенко, О. П.; Холодницька, А. В.; Вербицька, А. В.; Пшенична, Т. М.; Рябуха, Г. І.; Борисенко, Л. І.; Бондар, І. М.; Чмель, О. П.; Драгунов, Д. М.; Котеленець, А. М.; Чийпеш, Н. М.; Безносько, Ю. В.; Євтушенко, В. Є.; Єльчищева, І. А.; Католик, А. О.; Левченко, М. В.; Лойченко, М. Л.; Луцька, А. А.; Медвідь, В. О.; Спода, Ю. Г.; Шкулепіна, А. В.; Багмут, А. В.; Болуто, А. О.; Бутурлим, Д. А.; Гемберг, Ю. С.; Ільченко, В. М.; Клешня, Я. О.; Огнівенко, Ю. А.; Сиротенко, В. О.; Сотниченко, М. Д.; Шамшур, О. О.; Школік, К. О.; Ющенко, Б. Ф. (Чернігів : ЧНТУ, 2020)
  Монографію присвячено проблемам регулювання відносин, які виникають у процесі формування та використання економічного потенціалу національної економіки в умовах її структурної перебудови. Особлива увага приділена ...
 • Лебедєв, В. О.; Максимов, С. Ю.; Бриков, М. М.; Макаренко, Н. О.; Жук, Г. В.; Лой, С. А. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2024)
  У монографії розглянуто напрямки інноваційних розробок останнього часу які стосуються обладнання і технологій для електродугового механізованого та автоматичного зварювання та наплавлення з використанням електрода який ...
 • Грицук, І. В.; Український, Є. О.; Худяков, І. В.; Погорлецький, Д. С.; Кальченко, В. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2024)
  У монографії виконано аналіз теоретичних і практичних розробок щодо методів контролю технічного стану, витрати палива, режимів роботи та фізичного стану водія транспортного засобу в умовах його експлуатації. Висвітлені ...
 • Федориненко, Д. Ю.; Сапон, С. П. (Чернігів : ЧНТУ, 2016)
  Монографія присвячена дослідженню точності верстатів з шпиндельними вузлами на гідростатичних підшипниках. Висвітлено теоретичні основи, результати чисельного моделювання та експериментального визначення точності шпиндельних ...
 • Кичко, І. І.; Маргасова, В. Г.; Виговська, В. В.; Дерій, Ж. В.; Приступа, А. Л.; Холодницька, А. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2023)
  У монографії сформульовано нові підходи до визначення змістовного наповнення еколого-економічного механізму безпеки водокористування, що враховують концепцію сталого розвитку, необхідність забезпечення соціально-економічного ...
 • Акименко, О. Ю.; Дерій, Ж. В.; Жолобецька, М. Б.; Мініна, О. В.; Зубок, Д. Ю.; Свидрук, І. І.; Миронова, М. І.; Хоменко, І. О.; Горобінська, І. В.; Луцька, Д. М.; Шестаковська, Т. Л.; Семченко-Ковальчук, О. Б.; Москалець, І. М.; Гнедіна, К. В.; Нагорний, П. В.; Гнилицька, Л. В.; Перетятько, Ю. М.; Шах, О. І.; Сидоренко, О. О.; Клименко, Т. В.; Гливенко, В. В.; Селютін, С. Т.; Андарак, В. С.; Левковець, Н. П.; Марченко, Н. А.; Лаптій, Т. М.; Пантелеєв, В. П.; Ромащенко, М. І.; Сайдак, Р. В.; Маргасова, В. Г.; Сакун, О. С.; Сорока, А. В.; Шадура-Никипорець, Н. Т.; Каштальян, О. О.; Шаховніна, Н. В.; Басенко, К. О.; Сокол, М. Ю. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2023)
  У колективній монографії автори дали своє бачення формуванню надійного та ефективного інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства. Основну увагу зосереджено на розгляді практичної ...
 • Kiknadze, Nino; Gvarishvili, Nani; Gotsiridze, Raul; Tavdgiridze, Gultamze; Lominadze, Shota; Kharazi, Nino (Таллінн, 2023)
  The monograph presents the findings from extensive chemical and ecological experiments conducted over several years on surface waters in the Autonomous Republic of Adjara. It discusses the current state of the ...
 • Руденко, О. М.; Лукаш, Ю.; Канавец, М. (Кошице, 2018)
  The monograph is one of the first comprehensive researches in the scientific field of public administration that determines the mechanisms of reforming of public administration on the basis of European principles of ...
 • Руденко, О. М.; Абрамова, Д. (Кошице, 2018)
  Монографія є однією з перших комплексних досліджень у науковій галузі державного управління, що розкриває питання генези державної мовної політики України в історичній ретроспективі та обґрунтовує на теоретико-методоло ...
 • Національний університет «Чернігівська політехніка», /; Шкарлет, С. М. (Кошице, 2017)
  The book covers the theoretical and methodological foundations and practical implementation processes of public administration in the context of the modern paradigm of social development. The main attention is given to ...
 • Руденко, О. М.; Козюра, І. В.; Ткаленко, Н. В.; Іваницька, О. М.; Червякова, О. В.; Шевченко, А. Є.; Михайловська, О. В.; Гечбаія, Б. Н. (Київ : Кондор, 2016)
  Словник-довідник містить базові поняття про найбільш загальні і фундаментальні влас- тивості, відношення та зв’язки у сфері теорії та практики місцевого самоврядування. В основу формування даного словника покладено ...
 • Руденко, О. М.; Штурхецький, С. В.; Шершньова, О. В.; Філіпова, Н. В. (Київ : Кондор, 2016)
  У навчальному посібнику розглядаються питання, що мають ключове значення для фахівців системи управління організацією та управління персоналом: теорія управління людськими ресурсами, методологія управління персоналом і ...
 • Руденко, О. М.; Штурхецький, С. В.; Ткаленко, Н. В.; Михайловська, О. В. (Київ : Кондор, 2016)
  У навчальному посібнику розглядаються основні теоретичні та практичні аспекти функціонування комунікативного процесу в місцевому самоврядуванні України, досліджується історичний розвиток комунікації в громаді, аналізується ...
 • Руденко, О. М.; Козюра, І. В.; Ткаленко, Н. В.; Маргасова, В. Г. (Київ : Кондор, 2016)
  В навчальному посібнику висвітлюються питання сутності та основних понять місцевого самоврядування, історичні аспекти його становлення і розвитку, сучасні зарубіжні моделі місцевого самоврядування та практики діяльності ...
 • Руденко, О. М.; Шершньова, О. В.; Бакуменко, В. Д.; Філіпова, Н. В.; Ткаленко, Н. В. (Київ : Кондор, 2016)
  У словнику зібрані та упорядковані поняття про найбільш загальні і фундаментальні властивості, відношення та зв’язки у сфері діяльності і галузі науки публічного управління та адміністрування. В основу формування даного ...
 • Руденко, О. М.; Шестаковська, Т. Л.; Гривко, С.; Гурський, М.; Котеленець, А.; Халімон, П. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Монографія окреслює коло проблем щодо регулювання розвитку аграрного сектору України в сучасних умовах, як важливого фактору для забезпечення результативності реалізації суспільно- політичних та економічних реформ в ...
 • Руденко, О. М.; Малоголова, Т. (Кошице, 2018)
  У монографії розглянуто основні теоретичні та практичні аспекти формування інституційних механізмів реалізації публічної політики та визначено напрями оптимізації системи державного управління; обґрунтовано необхідніст ...
 • Харченко, Ю. П. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2023)
  Монографія присвячена дослідженню стратегування регіонального розвитку в умовах модернізації інституціонального базису держави та особливостей становлення дорожньої карти інклюзивності регіонального ландшафту, процесів ...
 • Національний університет «Чернігівська політехніка» (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  У монографії досліджено особливості становлення та розвитку цифрової економіки, теоретико-методологічні та практичні засади розвитку ринку фінансових послуг, роль інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку ринку ...
 • Акименко, О. Ю. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  У монографії висвітлюються сучасні проблеми функціонування механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності промислового виробництва України. Сформовано теоретичне підґрунтя для обґрунтування авторського підходу до ...

View more