IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Кримінологія : методичні вказівки до проведення семінарських занять напрям підготовки 6.030401 «Правознавство», спеціалізація «Право і організація соціального захисту населення»

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Головко, М. Б.
dc.date.accessioned 2016-02-05T21:15:04Z
dc.date.available 2016-02-05T21:15:04Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/8903
dc.description Кримінологія : метод. вказ. до проведення семінар. занять напрям підготовки 6.030401 «Правознавство», спеціалізація «Право і організація соціального захисту населення» / Уклад. М. Б. Головко. - Чернігів : ЧНТУ, 2015. - 26 с. en_US
dc.description.abstract Кримінологія – комплексна наука, яка вивчає закономірності злочинності, особу злочинця, причини й умови злочинності, її окремі види, напрями та заходи запобігання їй. Як суспільна наука вона теоретично узагальнює і систематизує об’єктивні знання предмета, на основі аналізу даних кримінологічних дослід- жень описує та прогнозує розвиток його складових явищ. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів: ННІ права і соціальних технологій ЧНТУ en_US
dc.subject кримінологія en_US
dc.subject поняття, предмет, завдання та система кримінології en_US
dc.subject феномен злочинності en_US
dc.subject попередження злочинності en_US
dc.subject профілактика en_US
dc.subject характеристика жертви злочину en_US
dc.subject попередження насильницьких злочинів en_US
dc.subject попередження корисливої злочинності en_US
dc.subject попередження організованої злочинності en_US
dc.subject характеристика жіночої злочинності en_US
dc.subject характеристика та попередження професійної та рецидивної злочинності en_US
dc.title Кримінологія : методичні вказівки до проведення семінарських занять напрям підготовки 6.030401 «Правознавство», спеціалізація «Право і організація соціального захисту населення» en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record