IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Пріоритетні напрями розвитку сільськогосподарського виробництва регіону

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Савченко, В. Ф.
dc.contributor.author Мартиненко, К. В.
dc.date.accessioned 2016-02-15T12:39:48Z
dc.date.available 2016-02-15T12:39:48Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/8981
dc.description Савченко, В. Ф. Пріоритетні напрями розвитку сільськогосподарського виробництва регіону / В. Ф. Савченко, К. В. Мартиненко // Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1 : Економіка. - 2010. - № 2 (10). - С. 79-85. en_US
dc.description.abstract У статті проаналізовано становище в рослинницькій і тваринницькій підгалузях сільсько-господарського виробництва регіону, охарактеризовані негативні чинники, які стримують розвиток сільського господарства. Надані пропозиції щодо поліпшення ситуації через визначення провідної ролі пріоритетних галузей та впро- вадження сучасного організаційного механізму – кластерів виробників продукції, обслуговуючих підпри- ємств, наукових і освітніх установ. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : ЧДІЕУ en_US
dc.relation.ispartofseries Економіка;№ 2 (10)
dc.subject сільськогосподарське виробництво en_US
dc.subject рослинництво en_US
dc.subject тваринництво en_US
dc.subject розвиток en_US
dc.subject фактори en_US
dc.subject концепція en_US
dc.subject природно-кліматичні умови en_US
dc.subject пріоритети en_US
dc.subject кластеризація en_US
dc.title Пріоритетні напрями розвитку сільськогосподарського виробництва регіону en_US
dc.title.alternative Рriority trends of regional farming industry development en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record