IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Коефіцієнт Р/S як індикатор інвестиційної привабливості акцій

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Ліхновський, П. М.
dc.date.accessioned 2016-02-16T09:59:29Z
dc.date.available 2016-02-16T09:59:29Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/9014
dc.description Ліхновський, П. М. Коефіцієнт Р/S як індикатор інвестиційної привабливості акцій / П. М. Ліхновський // Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1 : Економіка. - 2010. - № 2 (10). - С. 214-220. en_US
dc.description.abstract В статті розглянуто ефективність застосування коефіцієнта Р/S для оцінки акцій з метою прийняття раціо- нальних інвестиційних рішень в умовах сучасного вітчизняного фондового ринку. Проведено розрахунок цього коефіцієнта на прикладі 9 емітентів молокопереробної, хлібопекарської та теплової електроенергетич- ної галузей вітчизняної економіки. У результаті порівняльного аналізу виявлена взаємозалежність між діа- пазоном значень коефіцієнта Р/S та прогнозуванням ринкової доходності акцій. Встановлено три діапазони значень коефіцієнта, які вказують на певний рівень інвестиційної привабливості акцій. В публікації конста- товано, що застосування коефіцієнта Р/S є ефективним та не залежить від ліквід ності цінного паперу. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : ЧДІЕУ en_US
dc.relation.ispartofseries Економіка;№ 2 (10)
dc.subject коефіцієнт Р/S en_US
dc.subject ринкова ціна акції en_US
dc.subject ринкова доходність цінного паперу en_US
dc.subject інвестиційна привабливість акції en_US
dc.subject P/S ratio en_US
dc.subject market price per share en_US
dc.subject market dividend yield en_US
dc.subject nvestment share attractiveness en_US
dc.title Коефіцієнт Р/S як індикатор інвестиційної привабливості акцій en_US
dc.title.alternative P/s ratio as an investing attractiveness marker en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record