IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Актуальні проблеми юридичної науки та практики

ISSN 2415-363X

Актуальні проблеми юридичної науки та практики

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Стрілець, О. М. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  Стаття присвячена дослідженню особливостей підходу права Франції до звичаю як норми права та регулятора комерційних відносин, а також з’ясуванню місця норм звичаєвого права в системі джерел права Франції.
 • Головко, О. М.; Бабич, Д. С. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  У статті було досліджено концептуальні засади розмежування понять «інформаційний простір» та «кіберпростір» як першооснови інформаційної безпеки. Визначено стан забезпечення інформаційної безпеки суспільства та особи шляхом ...
 • Богдан, Ю.М.; Усенко, О. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  Дана стаття присвячена дослідженню сутності, сучасним особливостям, правилам та механізмам функціонування і розвитку національного ринку страхових послуг, щодо осіб виїжджаючих за кордон. Визначені заходи протидії ...
 • Шестак, Л. В.; Веремієнко, С. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  Стаття присвячена дослідженню особливостей адміністративної відповідальності неповнолітніх осіб як спеціальних суб’єктів адміністративної відповідальності. Зокрема, аналізується система заходів адміністративного впливу, ...
 • Сенченко, Н. М. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  У статті визначено необхідність дослідження й аналізу етичних аспектів при формуванні професійних навичок судді, а також особливостей нормативної регламентації принципів та правил суддівської етики на національному рівні. ...
 • Осипенко, І. П. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  У статті розглядається питання щодо криміналістичного дослідження невербальної інформації, яка міститься в динамічних ознаках людини. Особлива увага приділяється проблемам застосування технічних засобів фіксації для виявлення ...
 • Марущак, О. А. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  У статті визначається поняття спеціальних знань, основних форм та напрямків їх застосування при розслідуванні ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), а саме – провадження слідчим слідчих дій, залучення ...
 • Коломієць, Н. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  У статті на підставі вивчення наукової літератури, законодавчих актів здійснюється аналіз проблеми відповідальності за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, протидії ...
 • Самбор, М. А. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  У статті досліджуються правові основи права на страйк профспілок працівників поліції для захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів цих профспілок. На підставі ґрунтовного аналізу міжнародних правових ...
 • Барабаш, А. Г.; Шпомер, А. І. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  У статті йдеться про добровільну відмову власника від права на земельну ділянку. Аргументовано, що суб’єктами добровільної відмови (відмовниками) можуть бути фізичні або юридичні особи; не можуть бути такими суб’єктами ...
 • Апанасенко, К. І. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  У статті узагальнюються наявні в українській правовій науці позиції щодо інституту (галузі, підгалузі) так званого адміністративно-господарського права та «адміністративно-господарських правовідносин». Проаналізовані основні ...
 • Целуйко, М. Ф.; Усенко, О. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  У статті досліджуються питання удосконалення компетентної правової культури в механізмі фор мування та реалізації українського права, що має сприяти покращенню законодавчого процесу та формуванню більш високого рівня ...
 • Толкач, А. М. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  У статті досліджено історію виникнення та становлення інституту імпічме-нту, розкрито поняття імпічменту. Проаналізовано міжнародний досвід механізму реалізації процедури імпічменту у зарубіжних країнах. Автор обґрунтовує, ...
 • Головко, О. М.; Книш, Ю. О. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті досліджуються особливості кримінально-правового аналізу складу злочину, передбаченого ст. 146 КК України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини». Визначено кваліфікуючі ознаки складу злочину та акцентовано ...
 • Осипенко, І. П. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті надано аналіз наукових робіт з напрямку описання та ідентифікації особи за ознаками зовнішності та її елементів. Зроблена спроба оцінити ступінь вивченості та актуальності цього напряму в практиці вітчизняної ...
 • Сенченко, Н. М. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Стаття присвячена дослідженню принципу презумпції невинуватості, визначенню основних теоретичних та практичних аспектів зазначеної засади. Проаналізовані основні проблемні питання щодо гарантій втілення презумпції ...
 • Марущак, Н. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Стаття присвячена аналізу взаємозв’язку моралі і права у кримінальному процесуальному законодавстві. Досліджуючи моральний аспект принципів кримінального процесу, автор робить висновки про те, що успішне застосування ...
 • Коломієць, Н. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Розглянуто окремі питання застосування інституту амністії в Україні. Визначено особливості та проблеми правового регулювання амністії в Україні та запропоновано шляхи їх подолання. Опрацьовано пропозиції змін, спрямованих ...
 • Пузирна, Н. С. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Стаття присвячена проблемам законності обхідного листа під час звільнення. Автор наголошує, що законодавство України не містить ні типової форми такого документа, ні порядку його заповнення та примірного переліку структурних ...
 • Сташків, Б. І. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті розкривається сутність державних соціальних допомог через мету та обсяг їх надання, обґрунтовується теза про те, що розмір допомоги завжди виступає гарантією її мети. Зроблена спроба охарактеризувати мету надання ...

View more