ISSN 2415-363X

2017

Recent Submissions

 • Головко, О. М.; Книш, Ю. О. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті досліджуються особливості кримінально-правового аналізу складу злочину, передбаченого ст. 146 КК України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини». Визначено кваліфікуючі ознаки складу злочину та акцентовано ...
 • Осипенко, І. П. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті надано аналіз наукових робіт з напрямку описання та ідентифікації особи за ознаками зовнішності та її елементів. Зроблена спроба оцінити ступінь вивченості та актуальності цього напряму в практиці вітчизняної ...
 • Сенченко, Н. М. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Стаття присвячена дослідженню принципу презумпції невинуватості, визначенню основних теоретичних та практичних аспектів зазначеної засади. Проаналізовані основні проблемні питання щодо гарантій втілення презумпції ...
 • Марущак, Н. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Стаття присвячена аналізу взаємозв’язку моралі і права у кримінальному процесуальному законодавстві. Досліджуючи моральний аспект принципів кримінального процесу, автор робить висновки про те, що успішне застосування ...
 • Коломієць, Н. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Розглянуто окремі питання застосування інституту амністії в Україні. Визначено особливості та проблеми правового регулювання амністії в Україні та запропоновано шляхи їх подолання. Опрацьовано пропозиції змін, спрямованих ...
 • Пузирна, Н. С. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Стаття присвячена проблемам законності обхідного листа під час звільнення. Автор наголошує, що законодавство України не містить ні типової форми такого документа, ні порядку його заповнення та примірного переліку структурних ...
 • Сташків, Б. І. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті розкривається сутність державних соціальних допомог через мету та обсяг їх надання, обґрунтовується теза про те, що розмір допомоги завжди виступає гарантією її мети. Зроблена спроба охарактеризувати мету надання ...
 • Конончук, Н. М. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У праці досліджуються особливості визначення категорії «дитина», аналізуються наукові підходи до визначення даної категорії. Характеризуються історичні етапи застосування терміну у процесі розвитку суспільства.
 • Шпомер, А. І.; Барабаш, А. Г. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті проведено дослідження розвитку механізму правового регулювання холдингових компаній в Україні. Визначено, що як у законодавстві, так і в наукових дослідженнях немає єдиного погляду щодо визначення дефiнiцiї ...
 • Апанасенко, К. І. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті проаналізована правова природа відносин, які виникають у зв'язку з видачею дозвільних документів суб'єктам господарювання митними органами та уповноваженими державними органами у сфері державного експортного контролю.
 • Шестак, Л. В.; Веремієнко, С. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті розкриваються питання сутності та місця адміністративного штрафу в системі адміністративних стягнень та заходів адміністративного примусу. Крім того, здійснено аналіз умов та особливостей застосування штрафних ...
 • Усенко, О. В.; Целуйко, М. Ф. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті досліджуються основні законодавчі положення, що регулюють набуття прав власності на земельну ділянку, на якій розташовані невід'ємні земельні поліпшення та прибудинкові території , необхідні для обслуговування ...
 • Селецький, О. В.; Бабич, Д. С. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті розглянуто поняття та сутність державної служби, досліджено найбільш актуальні проблеми законодавства у цій сфері, визначено основні цілі реформування даного правового інституту. Проаналізовано зарубіжний досвід ...
 • Колодій, І. М. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті розглядається правова природа та традиційні способи використання договору ескроу в зарубіжних країнах. Проаналізовані основні аргументи стосовно можливості застосування договору ескроу в Україні.
 • Керноз, Н. Є.; Чередниченко, І. С. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Статтю присвячено розгляду конституційної скарги в механізмі захисту прав і свобод особи. Проведено комплексне дослідження національного законодавчого закріплення інституту конституційної скарги в Україні. Особлива увага ...
 • Козинець, О. Г.; Козинець, І. Г. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Проаналізовано становлення станово-представницької монархії та виникнення станово-представницьких установ у Франції. Особлива увага приділена характеристиці Гееральних штатів, як центральної установи станового представництва, ...
 • Рудик, В. А.; Хименко, О. А. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  В статті досліджується питання правового регулювання відповідальності за порушення академічної доброчесності. Автор аналізує чинне освітнє законодавство, з’ясовує його недоліки в частині застосування академічної відповідальності ...