IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Маркетинговий менеджмент : методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Маркетинговий менеджмент" для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» ОКР «Магістр»

ISSN 2415-363X