ISSN 2415-363X

Browsing Економічні науки by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Кирилюк, Ю. В. (Чернігів: ДКП РВВ, 2000)
  У навчальному посібнику розкривається суть, мета і завдання державного регулювання економіки, теоретичні основи формування та реалізації стратегії соціально-економічної політики держави, особливості державного регулювання ...
 • Савченко, В. Ф. (Чернігів : Ініціатива, 2001)
  В книзі В.Савченка “Чернігівська область: шляхи розвитку та перспективи (державні і регіональні аспекти)” концептуально надані напрямки розвитку та шляхи досягнення прогнозних цілей і завдань. В порівняно невеликому за ...
 • Велігорський, А. М. (Чернігів: ДК РВВ, 2001)
  Розглядаються закономірності розвитку міжнародних економічних відносин, особливості функціонування світового господарства на сучасному етапі, проблеми входження України в систему світогосподарських зв’язків.
 • Полковниченко, С. О. (Чернігів : ЧДІЕіУ, 2001)
  У конспекті лекцій висвітлюються основні положення економічної теорії в органічному зв’язку з аналізом нових явищ у розвитку суспільства. Розглянуто еволюцію економічної науки, особливості предмета економічної теорії. ...
 • Іванова, Л. Б.; Ющенко, Н. Л. (Чернігів : ЧДТУ, 2004)
 • Іванова, Л. Б.; Ющенко, Н. Л. (Чернігів : ЧДТУ, 2004)
 • Савченко, В. Ф. (Чернігів : ЧДІЕУ, 2008)
  Мета дисципліни – розкриття методології, методики та організаційних основ державного регулювання економіки. Головні завдання дисципліни полягають у тому, щоб розкрити: • сутність, мету й завдання державного регулювання ...
 • Савченко, В. Ф. (Чернігів : ЧДІЕУ, 2008)
 • Савченко, В. Ф. (Чернігів : ЧДІЕУ, 2008)
  Курс лекцій з дисципліни "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка" на сучасному етапі для студентів заочної форми навчання характеризується наступними особливостями, обумовленими як специфікою курсу, так і ...
 • Лапа, М. В. (Чернігів : ЦППК, 2008)
  Навчально-методичний посібник призначений для керівників державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які вчаться за професійною програмою підвищення кваліфікації, менеджерів, слухачів та викладачів ...
 • Савченко, В. Ф. (Чернігів : ЧДІЕУ, 2009)
  Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи щодо вивчення дисципліни «Національна економіка» для студентів усіх спеціальностей і форм навчання (мета, завдання та змістові модулі, програма, завдання для ...
 • Ільчук, В. П.; Лисенко, І. В. (Чернігів : ЧДТУ, 2009)
  Технічний прогрес та економічне зростання в усіх галузях економіки невід’ємно пов’язано з досягненнями науки. Підвищення економічної ефективності виробництва можливе на базі широкого проведення фундаментальних і прикладних ...
 • Савченко, В. Ф. (Чернігів : ЧДІЕУ, 2010)
  Навчальний посібник охоплює весь спектр проблем та питань, які характеризують національну економіку України і рекомендовані до вивчення Міністерством освіти і науки. Особлива увага звертається на економічний потенціал, ...
 • Савченко, В. Ф. (Чернігів : ЧДІЕУ, 2010)
  Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи щодо вивчення дисципліни "Регіональна економіка" для студентів усіх спеціальностей і форм навчання (мета, завдання та змістові модулі, програма, завдання для ...
 • Ющенко, Н. Л. (Чернігів : ЧДТУ, 2010)
 • Сахно, Є. Ю.; Дорош, М. С.; Ребенок, А. В. (К.: Центр учбової літератури, 2010)
  У навчальному посібнику розглянуті питання надання споживачам матеріальних і нематеріальних послуг. Наведені відомості про організацію сервісного обслуговування технічно складних товарів, систему та види технічного ...
 • Сидоренко, О. О. (Чернігів : ЧДТУ, 2010)
  Вивчення дисципліни спрямоване на формування теоретичних знань та набуття практичних навичок та вмінь з обліку в страхових організаціях згідно із міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності і ...
 • Коваль, П. Ф.; Алєшугіна, Н. О.; Андрєєва, Г. П.; Зеленська, О. О.; Григор’єва, Т. В.; Пархоменко, О. Г.; Дудко, В. Б.; Михайловський, М. О.; Бондар, С. І. (Ніжин : Вид-во Лук’яненко В. В., 2010)
  У посібнику розкрито теоретичні, нормативно-правові та організаційні засади в’їзного туризму. Висвітлено історію розвитку в’їзного туризму в Україні, узагальнено принципи, на яких він базується, та фактори, що на нього ...
 • Ільчук, В. П.; Сидоренко, І. В.; Лисенко, І. В. (Чернігів : ЧДТУ, 2010)
  Дисципліна «Кредитування і контроль» належить до прикладних дисциплін і є однією з базових по підготовці спеціалістів банківського профілю. Вивчення дасть студентам теоретичні знання та практичні навики з питань кредитування, ...