IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Економіка та організація праці. Тексти лекцій для студентів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030504 “Економіка підп- риємства” всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)