IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Інноваційний розвиток підприємства. Методичні вказівки до практичних занять студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)