IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Кваліфікаційний комплексний іспит з фаху. Методичні вказівки до підготовки і проведення кваліфікаційного комплексного іспиту з фаху для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)