IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Економічна теорія. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» ОКР «бакалавр». Частина 1

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)