IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Менеджмент персоналу. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів галузі знань 0305 - “Економіка і підприємництво”,спеціальність 8.030505 „Управління персоналом та економіка праці” для денної форми навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)