IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Інформаційні системи і технології у фінансах. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи студентів галузі знань 0305 – «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит» спеціальності 7.03050801 – «Фінанси і кредит» заочної форми навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)